BIBLIOGRAPHY
1

Campanya d’excavacions arqueològiques de 2003 en la "factoria de salaons" del Pla de Ses Figueres Cabrera, Balears

Riera, M. M.; Riera, M. 2004, "Campanya d’excavacions arqueològiques de 2003 en la "factoria de salaons" del Pla de Ses Figueres Cabrera, Balears", Bul.letí de la Societat Arqueològica Lul.liana, vol. 60, pp. 337-372.