BIBLIOGRAPHY
1

Av. Ronda de les Muralles entre els carrers Mirarrosa i Miraflor (Dénia)

Marqués Costa, J. 2012, "Av. Ronda de les Muralles entre els carrers Mirarrosa i Miraflor (Dénia) ", Intervenciones arqueológicas en la provincia de Alicante, vol. 2011, pp. 1-5. Available from: http://www.marqalicante.com/contenido/int_arqueologicas/doc_182.pdf [Accessed: 16-03-2016]